Pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge na nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline. Prijedloge možete dostaviti do 9. veljače 2018. do 10 sati osobno u pisarnicu ili na na e-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada na području grada Gline