Dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu Dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu
dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu Dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu

dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu