Općina Kumrovec na čelu s načelnikom Robertom Šplajtom donirala je gradu Glini higijenski materijal i prehrambene artikle u vrijednosti od 55.000,00 kn.
Ovim putem od srca se zahvaljujemo!