Zahvaljujemo se Općinskom vijeću Općine Čeminac na donaciji.