Na temelju provedenog Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini, Središnji državni ured za šport donio je Odluku o sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini prema kojoj Zajednica športskih udruga Grada Gline dobila 120.000,00 kn za projekt “Sve što trebaš je šport”.  Vrijednost cijelog projekta je 150.000,00 kn, a ostatak sredstava osigurat će Grad Glina.

Program je usmjeren prema ostvarivanju općih i posebnih ciljeva natječaja, odnosno želi se uključiti i omogućiti bavljenje športom što većem broju djece i mladih. Elementi programa ciljaju na što veći broj djece i mladih koje se želi uključiti u programe športske rekreacije i amaterskog bavljenja športom s ciljem poboljšanja zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života uključenih aktera.

Na Natječaj se prijavilo 497 udruga iz sustava športa s ukupnom vrijednosti zatraženih sredstava u iznosu od 40.348.594,74 kune. Središnji državni ured za šport sufinancirat će 118 najbolje ocijenjenih programa u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 kuna za programe poticanja bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, obuke neplivača i organiziranja međunarodnih športskih konferencija.