Gradsko društvo Crvenog križa Glina prijavilo je projekt ”Kud sa sobom preko dana” vrijedan 90.000 kuna na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta je tijekom osam mjeseci svakodnevno organizirati aktivnosti namijenjene osobama starijim od 60 godina.

Partneri na projektu, a ujedno i izvoditelji aktivnosti su Kulturno umjetnička udruga Viduševac, Centar za socijalnu skrb Glina, Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum”, Kulturno umjetnička udruga Treća sreća, dok su suradnici Interpretacijski centar baštine Banovine i Udruga gljivara Kraljevka.

Na provedbi projekta bit će zaposlena jedna osoba, a projektne aktivnosti obuhvatit će pravna savjetovanja, umjetničke radionice, izrade rukotvorina, pjevački zbor, radionice o zdravim životnim navikama, tjelovježbu, te natjecanja u društvenim igrama, koncerte i izložbe. Projekt je izradila Agencija za razvoj Grada Gline.