Udruge i ustanove s područja Grada Gline, u suradnji s Agencijom za razvoj Grada Gline, na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu ukupno su prijavile deset projekata.

Vrijednost projekata koje će prijavitelji provoditi u suradnji s partnerima iznosi 591.00 kuna, a za provedbu se od Sisačko-moslavačke županije traži 324.000 kuna. Među prijaviteljima su Udruga Jukinac, Zavičajni klub Velika Solina, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SMŽ, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a SMŽ, Zavičajni klub Mala Solina, DVD Glina, Udruga gljivara Kraljevka, RKT župa svetog Franje Ksaverskog, KUU Viduševac, te Grad Glina.

Glinska razvojna agencija poziva i druge udruge da se odazovu na suradnju kako bi se pravovremeno pripremile prijave na nadolazeće natječaje ministarstva i jedinica lokalne i regionalne samouprave.