gradsko-drustvo-crvenog-kriza-glina

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa, koji djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske, a nosi naziv: “Hrvatski Crveni križ”.

U Hrvatskom Crvenom križu, na temelju Statuta Hrvatskog Crvenog križa djeluje:
• 110 općinskih i gradskih društava Crvenog križa i
• 20 županijskih društava Crvenog križa s pravnom osobnošću.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GLINA

Adresa: Frankopanska 1
Grad: Glina
Poštanski broj: 44 400
Ravnateljica: Alberta Cestarić
Telefon: 044 882 027
Fax: 044 882 088
E-mail: crveni.kriz.glina@sk.t-com.hr