Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA GLINE I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA GLINE.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM E-SAVJETOVANJU

By |2024-05-22T09:31:55+02:0022. May 2024.|Savjetovanja|

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA savjetovanja s javnošću Grada Gline za 2023.

                        REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                                                            GRAD  GLINA                                                                                                  GRADONAČELNIK   KLASA: 008-02/22-01/3 URBROJ: 2176-20-1-23-3 Glina, 6. listopada 2023.   Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, 22/14, 8/18, 10/18, 76/18-pročišćeni tekst, [...]

By |2023-10-17T13:04:16+02:0017. October 2023.|Otvorena savjetovanja, Savjetovanja|
Go to Top