Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline

Početak savjetovanja: 10. kolovoza 2021. Završetak savjetovanja: 18. kolovoza 2021. Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 18. kolovoza 2021. na adresu elektroničke pošte: marin.kauric@grad-glina.hr  ili gradonacelnik@grad-glina.hr  ili poštom na adresu Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu [...]

Go to Top