Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline i popis važećih kandidatura

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta

By |2016-07-12T13:41:30+02:0012. July 2016.|Gradske novosti, Natječaj, Savjet mladih|

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline IZJAVA Obrazac br. 1. SAVJET MLADIH Obrazac br. 2. SAVJET MLADIH

By |2016-06-09T14:43:29+02:009. June 2016.|Gradske novosti, Natječaj, Savjet mladih|

Savjet mladih Grada Gline – obavijest o provedenom nadzoru

Dana 7.listopada 2015.godine u Gradu Glini zaprimljen je rezultat nadzora zakonitosti postupanja Gradskog vijeća prilikom izbora članova Savjeta mladih Grada Gline na sjednici koja je održana 17.lipnja 2015.godine. Prema zaključcima Ministarstva socijalne politike i mladih kao tijela državne uprave nadležnog za provedbu nadzora rada predstavničkog tijela Grada Gline u konkretnom slučaju izbora Savjeta mladih, potrebno [...]

By |2016-05-23T09:58:16+02:0012. October 2015.|Savjet mladih|

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

[list type="check"] IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA SAVJET MLADIH GRADA GLINE [/list] REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/15-01/02 URBROJ: 2176/20-02-15-1 Glina, 12. ožujak  2015. Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. [...]

By |2016-05-23T09:58:23+02:0013. March 2015.|Savjet mladih|

Savjet mladih Grada Gline

Savjet mladih Grada Gline savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značenja za mlade osobe, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih. Glinski Savjet mladih brojat će 5 članova koji se biraju od [...]

By |2016-05-23T09:58:30+02:0020. November 2014.|Savjet mladih|
Go to Top