Grad Glina raspisao je natječaj o subvencijama u 2012

Grad Glina raspisao je Natječaj o subvencijama u stočarstvu, biljnoj proizvodnji i edukaciji poljoprivrednih gospodarstava u 2012. godini (Večernji list 04.04.2012.). Ovim Natječajem subvencionira se četrnaest mjera u poljoprivredi, poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Gline. Obrasci zahtjeva za gradske subvencije u kojima je navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu [...]