Nezavisna lista – Financijski plan za 2018. godinu
Nezavisna lista – Financijski plan za 2018. godinu Pročitaj više...
Nezavisna lista – Godišnji financijski izvještaj
Nezavisna lista – Godišnji financijski izvještaj Pročitaj više...
Objava rezultata izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Rezultati za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Pročitaj više...
Objava rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Gline
Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Gline Pročitaj više...
Objava rezultata izbora za gradonačelnika Grada Gline
Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline Pročitaj više...
OBAVIJEST

OBAVIJEST

Lokalni izbori 2017 16. svibnja 2017.

Edukacija za predsjednike, potpredsjednike i članove biračkog odbora Pročitaj više...
Objava rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline
rješenje za biračke odbore Pročitaj više...
Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda srpske nacionalne manjine
Kandidacijske liste i zbirna lista Rješenje o ispravku pravovaljane kandidature i zbirne liste za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Pročitaj više...
Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Gline i njegova zamjenika
Kandidacijske liste i zbirna lista Pročitaj više...
Objava pravo valjano predloženih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gline
Kandidacijske liste i zbirna lista Rješenje o ispravku pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova gradskog vijeća Grada Gline Pročitaj više...