Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline

https://glasila.hr/upload_data/site_files/sv722.pdf - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline (Službeni vjesnik 7/22) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html - Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) PLAN-ODVOZA-OTPADA-obavijest-odluka     INFORMACIJA  - LOKACIJE SPREMNIKA - JAVNE POVRŠINE

By |2022-05-23T08:09:35+02:0018. February 2022.|Gospodarenje otpadom, Odluke|
Go to Top