Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu
Obavijest o početku javnog uvida Prilog 1 – Dosadasnje Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5   Program   Pročitaj više...
KNJIGA I/II III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE
TEKSTUALNI DIO PLANA – I opće odredbe, II. odredbe za provođenje i III. završne odredbe KNJIGA II III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE   GP NASELJA 5000 PDF KARTE 2500 PDF Pročitaj više...
Izvješće o javnoj raspravi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline
Izvješće s javne rasprave Pročitaj više...
Održavanje javne rasprave o III. prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Gline
Link : Objava K1-PRIJEDLOG_3_ID_UPU_GLINA-Layout1 PROMET_3_ID_UPU_GLINA_PP-Layout1 UVJETI_GRADNJE_3_UPU_GLINA_PP-Layout1 UVIJETI_KORISTENJA_3_ID_UPU_GLINA_PP-Layout1 UPU-GLINA-III-ID-text-PRIJEDLOG     Pročitaj više...
Izvješće s 2. ponovne javne rasprave priijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline.
Izvješće s 2. ponovne javne rasprave za web Pročitaj više...
Održana ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPU Grada Gline
Jučer je 06. prosinca 2016. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Gline održana ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline. Javno izlaganje održano je radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Prostornog plana. Raspravu je vodio pročelnik upravnog... Pročitaj više...
Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja plana Grada Gline
Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja plana Grada Gline Prilozi: KNJIGA 1: PPUG GLAVNA KNJIGA 1 SAŽETAK ZA JAVNOST PP 3.ID PPUG GLINA KNJIGA 2: glina_gp_4.17. glina_gp_4.21. glina_gp_4.23. glina_gp_4.24. glina_gp_4.28. glina_gp_4.37. glina_gp_4.50. glina_gp_4.52. glina_gp_4.55. glina_gp_4.57. glinaŽ_gp_4.58. glina_gp_4.59. glina_gp_4.60. glina_gp_4.26. glina_gp_4.1.pdf glina_gp_4.10.pdf glina_gp_4.11.pdf glina_gp_4.12.pdf glina_gp_4.13.pdf... Pročitaj više...
Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline
Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Pročitaj više...
Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gline
Obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće Grada Gline donijelo Odluku o III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline koja je objavljena u Službenom vjesniku br. 12 od 26. ožujka 2015. godine na linku http://www.glasila.hr/Glasila/SV/sv1215.pdf Pročitaj više...