Suzbijanje komaraca – III.  adulticidni  i IV. larvicidni tretman 21.06.2018. godine
Suzbijanje komaraca – III. adulticidni i IV. larvicidni tretman 21.06.2018. godine Pročitaj više...
JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD GLINU
Program Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu Prilog 1 – Dosadasnje Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu   Raspolaganje općine: Pročitaj više...
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama... Pročitaj više...
Javni natječaj za financiranje programa udruga iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu
Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave 17. travnja... Pročitaj više...
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018-2023. godine
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. -2023. godine       http://: https://www.grad-glina.hr/javni-poziv-za-s…2018-2023-godine/ ‎ Pročitaj više...
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Pročitaj više...
Izvješće o javnoj raspravi
izvješće za objavu Pročitaj više...
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine Mišljenje Informacija o izradi nacrta Informacija o uvidu u nacrt Plan Obrazac  Odluka Pročitaj više...
Plan prijma u službu za 2018. godinu
PLAN PRIJMA Pročitaj više...
Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog uređenja novog gradskog groblja u Glini
Obavijest DPU NG Glina ID – 1_Detaljna namjena povrsina_PP DPU NG Glina ID – 2A_Promet_PP DPU NG Glina ID – 2B_Elektronicke kom i elektroopskrba_PP DPU NG Glina ID – 2C_Vodnogospodarski sustav_PP DPU NG Glina ID – 3_Pejsazno uredenje_PP DPU NG Glina ID – 4A_Uvjeti gradnje_PP DPU NG Glina ID... Pročitaj više...