Gradsko društvo Crvenog križa Glina o Stevi Obradoviću brine već šest godina kroz razne programe i uz veliku potporu Grada Gline.

Stevo je trenutno jedan od 134 korisnika programa „Zaželim i ostvarim“ kroz koji ga posjećuju njegovateljice i brinu o njegovim potrebama.