1.799.875,00 kn za uređenje Dječjeg vrtića Bubamara
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini. Grad Glina je prijavio projekt uređenja lijevog (starog) krila Dječjeg vrtića Bubamara za koji je dobio na navedenom natječaju 1.799.875,00 kn. Ulaganjem... Pročitaj više...
Dan Sisačko-moslavačke županije
U ponedjeljak, 11. lipnja 2018. godine, gradonačelnik Stjepan Kostanjević sudjelovao je u programu obilježavanja Dana Sisačko-moslavačke županije zajedno s domaćinima županom Ivom Žinićem, predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić te zamjenicima županom Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom. Program obilježavanja Dana SMŽ započeo je polaganjem vijenaca kod središnjeg križa na sisačkom groblju... Pročitaj više...
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJNJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA GLINE
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJNJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA GLINE PONUDBENI LIST Pročitaj više...
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI U POSTUPKU PRIJEMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA NAPLATU PRIHODA
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI U POSTUPKU PRIJEMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA NAPLATU PRIHODA Pročitaj više...
JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD GLINU
Program Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu Prilog 1 – Dosadasnje Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu   Raspolaganje općine: Pročitaj više...
Suzbijanje komaraca – II.  adulticidni  i III. larvicidni tretman 08.06.2018. godine
Suzbijanje komaraca – II. adulticidni i III. larvicidni tretman 08.06.2018. godine Pročitaj više...
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama... Pročitaj više...
Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za naplatu prihoda
Klasa: 112-02/18-01/07 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 24. V. 2018.    (3147) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ 1. za prijam u... Pročitaj više...
Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto – viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje
Klasa: 112-02/18-01/06 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 24. V. 2018.    (3137) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ... Pročitaj više...
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 3
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 3 Pročitaj više...