Vatrogasna zajednica Grada Gline sa svojim članicama DVD-eima: GLINA, BUČICA, VIDUŠEVAC,MALI GRADAC, NOVO SELO GLINSKO, ŠATORNJA  i  TABORIŠTE obilježili su blagdan Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca ,  4. svibnja 2012.g. u 19, 00 sati nazočnošću euharistijskom slavlju u crkvi Sv. Ivana Nepomuka u Glini

Nakon svečane mise u vatrogasnom domu DVD-Glina, u Glini, Frankopanska 22, održana je svečana primopredaja umjetničkih slika: ulje na platnu sa slikom Sv. Florijana-dar DVD-a Petrinja u trajno vlasništvo  DVD-Glini uručio je g. Ljubo Orabović, a umjetničku sliku sa motivom Vatrogasnog  spremišta DVD-Glina i rad sa ljestvama na razvlačenje-dar DVD-Glina u ime DVD-Glina i  Grada Gline uručio je gradonačelnik Milan Bakšić.

Na kraju je dopredsjednik VZ Sisačko-moslavačke županije, predsjednik  VZ Grada Gline i DVD-Glina gospodin Ivan Prajdić  uručio g. Ljubi Orabović –predsjedniku VZ Grada Petrinje i DVD-Petrinja uokvirene slike  sa motivom potpisivanja „Povelje o bratimljenju“, od 23. veljače 2012.g. sa Redovne sjednice Skupštine DVD-Glina, kada su se pobratimili DVD-Petrinja-osnovana 1880.g. i DVD-Glina-osnovano 1877.g.