Članovi Zbora turističkih novinara i Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva (HND) u sklopu projekta „Baština Banovine očima novinara“ posjetili su Glinu.

Projekt je ostvaren u organizaciji županijskog Ogranka HND-a, gdje su sudionici posjetili Topusko, Glinu, Petrinju i Sisak.

U ime gradonačelnika Grada Gline, pozdravio ih je zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, dok je Lidija Klobučar posjetitelje upoznala sa znamenitostima grada Gline i osobama koji su obilježili povijest glinskog kraja.