U provelo se prvo sustavno istraživanje na glinskom području koje je izrodilo vrlo bogatim nalazima spremnim za restauraciju. Ovo arheološko otkriće izuzetno je značajno jer su istraživanja potvrdila kontinuitet življenja na ovom prostoru, od bakrenog doba do razdoblja ranog novog vijeka – razdoblje od gotovo pet tisuća godina. Zbog blizine vode i ruda te nepristupačnosti terena s tri strane, lokacija nalazišta pokazala se idealnom za život, pa ne treba čuditi toliki kontinuitet naseljenosti.

Istraživanja su započela u ljeto 2012. te su nastavljena u ljeto 2015. godine. Pronađeni su tragovi lasinjske i vučedolske kulture, prisutnost ilirskog plemena Kolapijana te različiti artefakti iz starijeg željeznog doba. Posebno je važan nalaz srebrne ostruge iz ranog srednjeg vijeka koji dokazuje da je na tom području živio netko vrlo značajan i imućan. Na nalazištu se vide kameni zidovi iz srednjeg vijeka koji su podignuti na mjestima puno starijih zemunica, ukopanih u stijenu. Arheolozi ističu kako će Brekinjova Kosa dati važne podatke o životu ilirskog plemena Kolapijana koji su krajem brončanog doba i početkom željeznog doba živjeli na području Korduna, Banovine, Posavine i Pokuplja te su se više od 150 godina uspješno branili od napada Rimljana.

Brekinjova Kosa nalazi se u obuhvatu aktivnog kamenoloma te će, nakon što istraživanja budu gotova, lokacija nalaza biti uništena. Svi pronađeni predmeti, nakon restauracije, privremeno će biti smješteni u Gradskom muzeju Sisak. Gradonačelnik Gline Milan Bakšić izrazio je želju da se zgrada stare pošte u Glini iskoristi kao lokacija turističko-informativnog centra s izložbenim prostorom te da se ondje smjeste nalaze s Brekinjove Kose.