Poštovani,
pred Vama se nalazi anketni upitnik izrađen za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Gline https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2hj165lGYVcgdPU1w_DJlXSUXRDDU9T7ZozJXb6y1b4vmKw/viewform?usp=sf_link

Za ispunjavanje upitnika potrebno je odvojiti desetak minuta. Upitnik je potpuno anoniman i podaci će se koristiti isključivo u svrhu navedenog istraživanja.
Strategija zelene urbane obnove Grada Gline donosi se za razdoblje od 2023. do 2030. godine

Svrha strategije je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Zelena infrastruktura može se objasniti kao strateški planirana mreža prirodnih ili doprirodnih područja. Navedena se područja oblikuju, te se njima upravlja kako bi pružili širok raspon usluga ekosustava, te zaštitili biološku raznolikost u ruralnim i urbanim sredinama. Planiranjem prostornog razvoja na takav način u urbanim sredinama se može unaprijediti kvaliteta zraka, povećati bioraznolikost te reducirati pojava toplinskih otoka.

Kružno gospodarenje prostorom i građevinama odnosi se na primjenu načela kružnog gospodarstva na prostor i građevine. To najčešće podrazumijeva ponovnu upotrebu napuštenih zgrada (brownfield područja) ili obnovu starih zgrada uz povećanje njihove energetske učinkovitosti.

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 21. kolovoza 2023.