AKCIJA „PRATEĆI  LIST“ SAKUPLJANJA  AMBALAŽNOG  OTPADA  SREDSTAVA ZA  ZAŠTITU  BILJA

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK organizira sakupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koje će se održati dana 20.07.2015. godine na slijedećim lokacijama:

GLINA – Komunalac Glina d.o.o. (Jukinačka 104) od 08.00 – 11.00 sati

SISAK – PZ Prvča (Mije Goričkog 58)  od 12.30 – 16.00 sati

Ambalažu od tekućih sredstava za zaštitu bilja nakon upotrebe treba isprati najmanje tri puta (trostruko ispiranje), a tekućinu od ispiranja dodati u spremnik prskalice ili atomizera. Pravilno isprana ambalaža minimalna je opasnost za ljude i okolinu.

Ambalažu od krutih sredstava za zaštitu bilja treba potpuno isprazniti, da bi njezinu škodljivost što više smanjili. Vrećice se ne ispiru.

Sukladno Zakonu o otpadu prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja može se privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.

U CROCPA EKO MODELU sakuplja se ambalaža isključivo slijedećih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

Prilikom predaje otpadne ambalaže na navedenim lokacijama potrebno je priložiti pravilno popunjen Prateći list za otpad (Obrazac PL-O) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO). Obrasci se mogu kupiti na prodajnim mjestima Narodnih novina. Na taj način obiteljska poljoprivredna gospodarstva imaju dokaz da pravilno postupaju sa praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.