Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o. s radom je započela u rujnu 2016. godine. Rad je od osnutka do kraja 2017. godine bio usmjeren na četiri osnovna područja: pripremu i provedbu projekta, organiziranje predavanja i edukacija, promidžbu Grad Gline te individualna savjetovanja s potencijalnim prijaviteljima na natječaje financirane lokalnim, regionalnim, nacionalnim i sredstvima Europske unije.

U razdoblju od 16 mjeseci Agencija je izradila 74 projektna prijedloga iz svih tematskih područja, zapošljavanje, socijalna skrb, skrb o osobama starije životne dobi, skrb o braniteljima, iz područja gospodarstva, poljoprivrede, sporta, kulture te drugim društvenim područjima.

Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 9,6 milijuna kuna, dok je dosadašnji iznos odobrenih sredstava viši od 3,5 milijuna kuna. Značajan broj projekata još je u fazi ocjenjivanja, posebice projektnih prijedloga koji se financiraju sredstvima Europske unije, kao što su prijave na Program ruralnog razvoja koji se financiraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, što će prema privremenim rezultatima značajno podići iznos odobrenih projekata prijavljenih u 2017. godini.

Kroz rad na odobrenim projektima do travnja 2018. godine radno mjesto će imati 17 osoba. S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja o mogućnostima apliciranja na natječaje Agencija je održala 15 predavanja na razne teme, od poljoprivrede do kulture, sporta i skrbi o ranjivim skupinama. Među promidžbenim aktivnostima ističe se pokretanje i uređivanje Informativnog biltena Glina u suradnji s Gradom Glina, gdje je cilj građane upoznati s radom udruga, poduzetnika i pojedinaca na dobrobit Gline te transparentno prikazati rad Gradske uprave. Do konca 2017. godine objavljena su 3 broja. Agencija je kroz svoj rad obavila i više od 150 individualnih konzultacija sa subjektima zainteresiranim za prijavu na natječaje financirane iz raznih izvora, a važno je istaknuti kako od početka rada nije bilo više od dvoje zaposlenih.