9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak) 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom... 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak)

[youtubepl id=”PLdhSoQColOrq8uFQsTfnX40HZGT9mKj2k”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 3. Proračuna Grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun;
 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 5. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 6. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 7. Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 9. Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gline u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 10. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnice Stručne službe
 11. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta
  Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.