[youtubepl id=”PLdhSoQColOrq8uFQsTfnX40HZGT9mKj2k”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 3. Proračuna Grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun;
 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 5. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 6. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 7. Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 9. Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gline u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 10. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnice Stručne službe
 11. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta
  Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.