[youtubepl id=”PLdhSoQColOrprnpjWztGzrxC94u6qCNmp”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 10. prosinca 2014.g. (srijeda) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 4. Izvješće o radu gradonačelnika za 2013.godinu
  Podnositelj: Gradonačelnik Grada Gline;
 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014.godine
  Podnositelj: Gradonačelnik Grada Gline;
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2014. godinu
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnice Stručne službe
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Gline
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Stručne službe Grada Gline;
 14. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2014.godinu
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: Gradonačelnik