RUTA (13,4KM): PARK GLINA → ULICA S. I A. RADIĆA →ULICA KRALJA TOMISLAVA → TOPLIČKA ULICA → POKUPLJANSKA ULICA → GORNJI VIDUŠEVAC (SMJER TOPUSKO) → SKRETANJE ZA HRVATSKO SELO → TOPUSKO

9:00 PRIJAVA SUDIONIKA
9:30 START
10:00—10:15 ODMOR
11:30 DOLAZAK (TOPUSKO)

INFORMACIJE ZA SUDIONIKE:
Organizator ne snosi odgovornost za štete i ozljede nastale pod okolnostima na koje organizator ne može utjecati. Za sve sudionike osigurana je motorizirana pratnja, medicinska pomoć i servisna služba. U biciklističkoj koloni mogu sudjelovati samo biciklisti prijavljeni organizatoru na startu.

ZA DJECU:
Zaštitnu kacigu za glavu moraju nositi vozači bicikla mlađi od 16 godina na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Djeca do 12 godina starosti mogu sudjelovati na biciklijadi samo uz pratnju roditelja.

DONATORI:

  • DRVNI CENTAR d.o.o. GLINA
  • DOMIĆ d.o.o. GLINA
  • ŠUMARSTVO VIS d.o.o. GLINA
  • TOP-WOOD d.o.o. TOPUSKO
  • BAŽDAR d.o.o. GORNJE SELIŠTE
  • ELGRA d.o.o.  GLINA
  • LIBERO SD d.o.o. GLINA

ORGANIZATORI:

  • GRAD GLINA
  • GLINSKI EKOLOŠKI AKTIVISTI