Zajednica športskih udruga Grada Gline dobila je 599.263,50 kn za projekt „Šport za sve“ gdje se prijavila na natječaj Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Ispred ZŠU Grada Gline, Ugovor je potpisao predsjednik Zajednice Ivan Mikacinić.

Projekt  „Šport za sve“ usmjeren je problemu socijalne isključenosti i marginalizacije djece i mladih uzrokovane nesudjelovanjem u športskim aktivnostima kao posljedica siromaštva. Cilj je omogućiti djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti besplatno sudjelovanje u športskim sadržajima i integracija u zajednicu te provedba kampanje podizanja svijesti o problemu kojem je projekt usmjeren. Ciljana skupina su djeca i mladi nezaposlenih roditelja, djeca roditelja korisnika dječjeg doplatka, djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji, djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece te nezaposleni mladi.

Projektne aktivnosti odvijat će se kroz suradnju s članicama Zajednice, Športskim nogometni klubom ”Banovac”, Kickboxing klubom Glina, Košarkaškim klubom Glina i Odbojkaškim klubom Glina kroz 13 mjeseci.