[youtube id=”3d3WGGRfd7A”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 6. sjednicu dana 21. listopada 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gline
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Gline u k.o. Jukinac
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
  5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. godinu
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline
  8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području naselja Glina
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa