6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 21. listopada 2014.g. (utorak) 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 21. listopada 2014.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 6. sjednicu dana 21. listopada 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u... 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 21. listopada 2014.g. (utorak)

[youtube id=”3d3WGGRfd7A”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 6. sjednicu dana 21. listopada 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gline
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Gline u k.o. Jukinac
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
  5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. godinu
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline
  8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području naselja Glina
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa