6. larvicidni tretman suzbijanja komaraca 16.08.2016. na području Grada Gline