[youtubepl id=”PLdhSoQColOroV4289inOWVmfE2JsHwVdH”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 5. sjednicu dana 25. srpnja 2014.g. (petak) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

  1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća
  3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Glina za 2014.g.
  4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Glina
  5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Gline
  7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova radnog tijela za izradu prijedloga mreže mjesnih odbora
  8. Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta
  9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica na novom groblju u Glini
  10. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću.