Prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice od 23. siječnja 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekta u 2018. godini. Grad Glina prijavio je za financiranje Projekt Izgradnje Gradske tržnice Glina.

Prema Listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2018. godine, između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Gline, potpisan je ugovor o sufinanciranju izgradnje Gradske tržnice Glina kojim su Gradu Glini odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna.