Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.g. u Knjižnici i čitaonici Glina

[youtube id=”CYw_7PlbIHQ” ]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-1.pdf” target=”_blank”]Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Glina g. Franje Glušca[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-2.pdf” target=”_blank”]Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Sanje Štingl-Vlašić[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-3.pdf” target=”_blank”]Donošenje Odluke o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Sanje Štingl-Vlašić[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-4.pdf” target=”_blank”]Donošenje Odluke o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Marine Cerjak[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-6-PPUGGL_CI.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Glina[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-7-DPU-groblja_Glina.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-8.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Glina za 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-8-ID-Plan-razvojnih-programa.pdf” target=”_blank”]2013-4-8-ID Plan razvojnih programa[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-8-Plan-razvojnih-programa.pdf” target=”_blank”]2013-4-8-Plan razvojnih programa[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-9.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Glina za 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-10.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Glina za 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-11.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013.g. [/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-12.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Glina u 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-13.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-14.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-15.pdf” target=”_blank”]Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-17.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline [/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-18.pdf” target=”_blank”]Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/2013-4-19.pdf” target=”_blank”]Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2013.g.

[/button]