4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g. 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.g. u Knjižnici i čitaonici Glina 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.g. u Knjižnici i čitaonici Glina

[youtube id=”CYw_7PlbIHQ” ]

Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Glina g. Franje Glušca

Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Sanje Štingl-Vlašić

Donošenje Odluke o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Sanje Štingl-Vlašić

Donošenje Odluke o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Glina gđe. Marine Cerjak

Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Glina

Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Glina za 2013.g.

2013-4-8-ID Plan razvojnih programa

2013-4-8-Plan razvojnih programa

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Glina za 2013.g.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Glina za 2013.g.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013.g.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Glina u 2013.g.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013.g.

Prijedlog Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013.g.

Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline

Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline

Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2013.g.

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.