[youtube id=”9zTGZ7XT6HA”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 4. sjednicu dana 10. lipnja 2014.g. (utorak) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Glina
 2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2014.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline
 3. Prijedlog odluke o iznosu naknada članovima Gradskog vijeća Grada Gline
 4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije u novcu udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama čija je djelatnost povezana sa zaštitom socijalno ugroženih skupina ili osoba sa zdravstvenim ili tjelesnim poteškoćama, te ostalim udrugama Grada Gline
 7. Prijedlog Zaključka o usklađenosti Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju  Stožera zaštite i spašavanja Grada Gline
 9. Prijedlog Povjerenstva za  izbor i imenovanja za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
 10. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
 11. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
 12. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
 13. Prijedlog Odluke o određivanju posebne namjene za nekretninu u vlasništvu Grada Gline (čest.kat.broj 5 u kat. općini Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 6, Glina)