Suzbijanje komaraca na području Grada Gline –  4. adulticidni  i 5. larvicidni 04.07. Suzbijanje komaraca na području Grada Gline –  4. adulticidni  i 5. larvicidni 04.07.
4. adulticidni i 5. larvicidni 04.07. Suzbijanje komaraca na području Grada Gline –  4. adulticidni  i 5. larvicidni 04.07.

4. adulticidni i 5. larvicidni 04.07.