3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019.

3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019.

Obrazloženje uz 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019.