REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/23-01/4
URBROJ: 2176-20-2-23-1
Glina, 23. svibnja 2023.
Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I   R E D
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Florijan Ćelić, mag.oec. (IDEO PLAN j.d.o.o., Olge Ban11, 52100 Pula)
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: pročelnica Katica Filipović, mag. oec.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: direktor Komunalca Glina d.o.o. Igor Sušilović, mag. ing. aedif.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Odić, mag. iur.