NACRT Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023. godine

Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša SMŽ o potrebi procjene za ID PGO Grada Gline

Odluka Gradonačelnika Grada Gline

Informacija o izradi nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. -2023. godine

Informacija o uvidu u nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023. godine

OBRAZAC-sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine

 

Izvješće o provedenom javnom uvidu