[jwplayer mediaid=”2455″]

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini  usvojilo je

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/analiza-sustava-zastite-2012.pdf” target=”_blank“]ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2012. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/izmjena-odluke-o-ure%f0enju-prometa.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Gline[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/izmjene-i-dopune-programa-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2012. godini[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/izvjesce-o-planu-gospodarenja-otpadom-glina-original.pdf” target=”_blank“]ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GLINE ZA 2011. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/komunalni-program-2013.pdf” target=”_blank“]PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA GLINE ZA 2013. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/obrazlozenje-uz-proracun-za-2013.pdf” target=”_blank“]OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/odluka-id-upu-a-gg.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2013.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/odluka-o-motriteljsko.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o ustrojavanju Motriteljsko – dojavne službe za područje Grada Gline[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/odluka-o-utrosku-sredstava.pdf” target=”_blank“]ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA GLINE U 2013. GODINI[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/program-gradnje-2013.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/program-javn.-potr.-u-dd.-za-2013.g.pdf” target=”_blank“]Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/program-kuce-i-stanovi-2013.pdf” target=”_blank“]PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU GRADA GLINE U 2013. GODINI[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/program-kulturna-dobra-2013.pdf” target=”_blank“]PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/program-sumski-doprinos-2013.pdf” target=”_blank“]PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2013. GODINI[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/proracun-grada-gline-za-2013.pdf” target=”_blank“]PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/23SJGV/zakljucak-o-imenovanju-mrtvozornika.pdf” target=”_blank“]ZAKLJUČAK[/button]