23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini  usvojilo je... 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

[jwplayer mediaid=”2455″]

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini  usvojilo je

 

ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2012. godinu
ODLUKU o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Gline
ODLUKU o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2012. godini
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GLINE ZA 2011. GODINU
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA GLINE ZA 2013. GODINU
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU
ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu
ODLUKU o ustrojavanju Motriteljsko – dojavne službe za područje Grada Gline
ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA GLINE U 2013. GODINI
ODLUKU o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU GRADA GLINE U 2013. GODINI
PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2013. GODINI
PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU
ZAKLJUČAK

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.