Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 22. sjednici održanoj 29. listopada 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini na kojoj je usvojilo

 

[jwplayer mediaid=”2143″]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/2.-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2012.pdf” target=”_blank“]IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/izmjene-i-dopune-komunalnog-programa-2012.pdf” target=”_blank“]O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2012. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/izmjene-i-dopune-kuce-i-stanovi-2012.pdf” target=”_blank“]O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2012. godini[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/izmjene-i-dopune-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-za-2012.pdf” target=”_blank“]I z m j e n e i d o p u n e Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2012. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/izmjene-i-dopune-programa-gradnje-2012.-ii.pdf” target=”_blank“]O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2012. godinu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/izmjene-i-dopune-sumski-doprinos-2012.pdf” target=”_blank“]ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2012. GODINI[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-dpu-groblja-i-ppug-cid.pdf” target=”_blank“]ODLUKU O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA NOVOG GRADSKOG GROBLJA U GLINI I CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-gv-o-prihvacanju-izvjesca-dur-a.pdf” target=”_blank“]ODLUKU zvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gline za 2011. godinu. [/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-o-najvecem-broju-etaza-1012.pdf” target=”_blank“]ODLUKU o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-o-prihvacanju-plana-civilne-zastite.pdf” target=”_blank“]ODLUKU Plan civilne zaštite Grada Gline.[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-o-prihvacanju-plana-zastite-i-spasavanja.pdf” target=”_blank“]ODLUKU Plan zaštite i spašavanja Grada Gline[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/odluka-o-prihvacanju-procjene-ugrozenosti.pdf” target=”_blank“]ODLUKU Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/docs/22SJGV/program-zastite-i-ocuvanja-kulturnih-dobara-grada-gline-za-2012-godinu.pdf” target=”_blank“]PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU[/button]