2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2021.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2021.