2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

2. Izmjene Plana razvojnih programa za 2020.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2020. godinu