2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019. godinu 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019. 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019. Obrazloženje uz 2. Izmjene i... 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019. godinu

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019.

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2019. godinu