2. Izmjene Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022.