Gradsko vijeće Grada Gline je na svojoj 19. sjednici 30. studenog 2016.g. (srijeda) s početkom u 16.00 u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 usvojilo sljedeći:

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projekt Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu
3a. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2016.g.
3b. Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
9. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
11. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
12. Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
12a. Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2017.g. do 2019.g.
12b. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2017.g.
12c. Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2017.g. s projekcijama za 2018. i 2019.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
13. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
14. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
15. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
16. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
17. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
18. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
19. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
20. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
21. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
23. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
24. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
25. Odluka o obustavi Odluke za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Bubamara« Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
26. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava
Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava Bojan Dadasović, dipl.iur.
27. Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline
Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić
28. Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline
Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić