REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-33

Glina, 4. svibanj 2018.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 

 

  1. svibnja 2018.g. (petak) s početkom u 15,00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023.g.

2.a.-Amandman-na-Prijedlog-Plana-gospodarenja-otpadom-za-razdoblje-2018.-2023.g

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: mr.sc. Mladen Klasnić, dipl.ing., Hidroplan d.o.o., Zagreb

 

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

 

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati predsjedniku Gradskog vijeća ili na telefon broj 044/551-604.

 

 

   PREDSJEDNIK

        GRADSKOG VIJEĆA

                                                          

         Željko Šešerin, struč.spec.crim.