Gradsko vijeće Grada Gline je na svojoj 18. sjednici održanoj 20. rujna 2016. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u Hrvatskom domu u Glini, Stjepana i Antuna Radića 10 usvojilo sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća

       2. Odluka o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline 2016.-2023.

2a) STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA 2016.-2023.

       3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Izgradnja spojnog cjevovoda Glina-Donje Selište 3. skupine«

       4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu          

4a) Izvršenje plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30.lipnja 2016.

4b) Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Gline za 2016.

     5. Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini

     6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

     7. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

     8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline

9. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline

9.1  Ispravak odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasnistvu Grada Gline

    10. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Gline za političku stranku Demokratsku partiju Srba – DPS