Gradsko vijeće Grada Gline je na svojoj 17. sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati u Hrvatskom domu u Glini, Stjepana i Antuna Radića 10 usvojilo sljedeći

DNEVNI RED:

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline

Odluka o uređenju prometa na području Grada Gline

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline

Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2016. godinu

Odluka o V. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Glini

III. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

Zaključak o prodaji nekretnina

Odluka o izboru Savjeta mladih Grada Gline