Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 15. prosinca 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice
2. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini

Predlagatelj: zamjenik gradonačelnika Grada Gline

Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline

3.Odluka o privremenom financiranju

Predlagatelj: zamjenik gradonačelnika Grada Gline
Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline