[youtube id=”YlJq3unU794″]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici

  1. Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2015. godinu
  3. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  4. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015. godinu
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini
  9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline