13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak) 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak) s početkom u 14,00 h u... 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak)

[youtube id=”YlJq3unU794″]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici

  1. Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2015. godinu
  3. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  4. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015. godinu
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini
  9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline